Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE FAGSKOLEN

GJØVIK Fra høsten 2017 kan det bli treårig høyskoleutdanning for byggeledere ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Det er et generelt ønske fra byggebransjen som ligger bak. Seks fagskoler på Østlandet har sammen opprettet selskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning (HYU) AS somstår bak søknaden omå få godkjent utdanningen. Fagskolen Innlandet kan få bachelorstudium

TEKST OG BILDER TORE KUBBERØD

Det er lærer Trond Bjørge ved Fagskolen Innlandet som har vært prosjektleder og ansvarlig for å få søknaden i havn. Han forteller at det ligger halvannet år med forberedelser og jobb bak søknaden. – Det er et omfattende arbeid som ligger til grunn for at vi nå ønsker å opprette et bachelortilbud innen byg- geledelse. Byggebransjen har uttrykt et ønske om at det kommer en utdanning for byggeledere, og innholdet i studiet er basert på intervjuer med mange ak-

tører i byggebransjen. I tillegg er en karrièrevei for yrkesfag noe også både LO og NHO snakker om, sier han. HELTID Studiet det er søkt om oppstart for har tre års varighet. – Dersom søknaden blir godkjent så håper vi å kunne starte opp en klasse for byggeledelse fra høsten 2017. Vi starter med et heltidsstudium det første året, men vi tar også sikte på å åpne for deltidsstudenter.

Bjørge forteller at søknaden deres er spesiell ved at den er praksis- og yrkesrettet. – Vi setter krav om at de som søker må ha en yrkesrettet bakgrunn. Enten et fagbrev eller minimum fem år med relevant yrkeserfaring. Vi ser for oss søkere fra alle yrkesgrupper som er representert på en byggeplass. LANDETS STØRSTE Dersom søknaden godkjennes så blir dette det første høy- skolestudiet i regi av fagskolene. – Det er fylkeskommunene som eier fagskolene, og dette er noe seks fylkeskommuner står bak. Siden høy- skolestudier er mer omfattende enn det fagskolene kan tilby til vanlig, så valgte vi å opprette et eget selskap som står bak tilbudet. Høyere Yrkesfaglig Utdanning (HYU) AS, som selskapet heter, eies av seks fylkeskommuner, sier Bjørge. – Hvorfor er akkurat Fagskolen Innlandet valgt til oppstart av det første høyskolestudiet i fagskole-regi? – Det er stor aktivitet i byggebran- Trond Bjørge er en av flere lærere ved Fag- skolen Innlandet som er påtenkt lærerroller ved bachelorstudiet i byggeplassledelse. I tillegg har skolen tilsagn fra en rekke professorer og andre høyskoledosenter om at de også skal bidra.

18

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with